Tag Archives: oracle apex

Expose Big Data using the Oracle Application Express (APEX)

In this article we will describe how to expose Big Data in Oracle Application Express (APEX) using tools/mechanisms provided by Oracle. Examples are based on: Oracle Big Data Lite Virtual Machine – For testing and educational purposes only you can … Continue reading

Posted in Nieokreślona | Tagged , , , , , , | Comments Off on Expose Big Data using the Oracle Application Express (APEX)

Load Balancer with Oracle APEX in the Amazon Cloud (AWS)

See how to run Oracle APEX with Elastic Load Balancing in Amazon AWS to leverage traffic and balance your workload to multiple ORDS instances. Continue reading

Posted in Amazon AWS Marketplace, AWS, Oracle APEX, Oracle APEX Advanced, Oracle DBA | Tagged , , , , , , | Comments Off on Load Balancer with Oracle APEX in the Amazon Cloud (AWS)

APEX in the Cloud

Oracle APEX in AWS Cloud Continue reading

Posted in Oracle APEX, Oracle DBA | Tagged , , , , | Comments Off on APEX in the Cloud

New Oracle APEX 5.2 for Christmas!

There is APEX 5.2 Early Adopter available on https://apexea.oracle.com. Release 5.2 brings a suite of new features including REST enabled SQL, improvements to REST Service Consumption, an all new Create App Wizard, new chart types, APEX Spotlight Search, and a … Continue reading

Posted in Oracle APEX | Tagged , , | Leave a comment

Free Oracle APEX training course materials

Here you can find free APEX training for download and self learning. Package of files contains: Presentations with detailed comments Hands-on Lab Guide with description of workshops APEX source files, SQL files and data files for preparing of environment You … Continue reading

Posted in Oracle, Oracle APEX, Oracle APEX Advanced, Oracle APEX Fundamentals | Tagged , , , | Leave a comment

Oracle APEX 5.0 wydany!

Wczoraj (15.04.2015) został wydany APEX w wersji 5.0, a ściślej 5.0.0.00.31. Czyli w końcu została poznana data ‘Oracle Apex 5.0 Realease date’, o którą Oracle często był pytany. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy czekali na nową wersję przynoszącą … Continue reading

Posted in Oracle, Oracle APEX, Oracle APEX Advanced, Oracle APEX Fundamentals | Tagged , | Leave a comment

Kurs Oracle APEX online: Pierwsza przykładowa aplikacja APEX. Przegląd dostępnych kontrolek i funkcjonalności.

W poprzedniej części kursu skonfigurowaliśmy poprawnie środowisko pracy, utworzyliśmy workspace i nadaliśmy użytkownikowi odpowiednie uprawnienia. Teraz z tego skorzystamy i utworzymy naszą pierwszą, przykładową aplikację Oracle APEX, a następnie zobaczymy jakie możliwości udostępnia nam to narzędzie. Poznamy zatem kilka kontrolek … Continue reading

Posted in Oracle APEX Fundamentals | Tagged , | Leave a comment

Kurs Oracle APEX online: Przygotowanie środowiska oraz przegląd narzędzi

Niniejsza część kursu prezentuje sposób, w jaki należy skonfigurować środowisko pracy na potrzeby naszego kursu (stworzyć workspace, nadać uprawnienia), oraz pokazuje dostarczane z APEX narzędzia  do pracy z bazą i jęzkiem SQL.

Posted in Oracle APEX Fundamentals | Tagged , , , | 7 Comments

“Application Express Internal Administration” – resetowanie hasła, domyślne hasło

Przychodzi taki moment, kiedy musimy skorzystać z możliwości zarządzania Oracle APEX – tworzyć nowe Workspace, kasować stare, zmienić powiązania przestrzeni ze schematem itp. Służy do tego specjalna konsola administracyjna “Application Express Internal Administration”. Administracja za jej pomocą jest ogólniejsza od … Continue reading

Posted in Oracle APEX Advanced | Tagged , , | Leave a comment

Integracja aplikacji Oracle APEX z istniejącą stroną

Często spotykam się z problemem integracji Oracle APEX lub części funkcjonalności (np. wykresów) z istniejącymi stronami WWW stworzonymi w bardzo różnych technologiach (PHP, ASP, CGI). Wstawienie na stronę WWW (np. forum, bloga, cms itp.) np. wykresu czy regionu stworzonego w … Continue reading

Posted in Oracle APEX Advanced | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment