Monthly Archives: February 2013

Kurs Oracle SQL online. Grupowanie, czyli klauzula GROUP BY

Witajcie 🙂 W tej lekcji kursu Oracle SQL zajmiemy siÄ™ grupowaniami – czyli jak zrobić, żeby nasze funkcje agregujÄ…ce dziaÅ‚aÅ‚y w ramach pewnej grupy rekordów.

Posted in Oracle, Oracle SQL, Oracle SQL Podstawy, SQL | 6 Comments