“Application Express Internal Administration” – resetowanie hasła, domyślne hasło

Przychodzi taki moment, kiedy musimy skorzystać z możliwości zarządzania Oracle APEX – tworzyć nowe Workspace, kasować stare, zmienić powiązania przestrzeni ze schematem itp. Służy do tego specjalna konsola administracyjna “Application Express Internal Administration”. Administracja za jej pomocą jest ogólniejsza od administracji pojedynczym Workspacem – możliwości są zdecydowanie większe.

Konsola daje szereg możliwości takich jak np. dodawanie, kasowanie i edycja właściwości Workspace’a (w tym powiązania ze schematem). Zarządzanie metodą tworzenia Workspaców, akceptowanie lub odrzucanie próśb użytkowników dotyczących np. zmiany rozmiaru przestrzeni, monitorowanie aktywności użytkowników, zarządzanie kolejką e-maili i wiele więcej.

Przed pierwszym użyciem (lub gdy zapomnimy) należy hasło ustawić/zresetować. Służy do tego specjalny skrypt @apxxepwd z katalogu APEX’a.  Wykonujemy zatem kolejno:

cd <ORACLE_HOME>\apex
sqlplus / as sysdba @apxxepwd <nowe hasło>

Przykładowo:

Do konsoli dostaniemy się klikając na link “Administration” na stronie logowania do Workspace’u:

Klikamy na link:

I ukazuje nam się okno logowania:

Wpisujemy login admin i hasło takie jak podaliśmy do skryptu resetującego.

Przy pierwszym logowaniu wystąpi okienko wymuszające zmianę hasła.

Wprowadzamy stare, tymczasowe, hasło i nowe już stałe. Konieczne będzie ponowne zalogowanie, oczywiście już z nowym hasłem.

Wreszcie uzyskujemy dostęp do konsoli “Application Express Administration Services”

About Przemysław Kantyka

LinkedIn Profile I am a Consultant with 15 years of professional experience in Forms, Oracle, PL/SQL and APEX. I am a participant in the Oracle ACE program. As a Snowflake Data Engineer, I also work with data warehouse systems and perform analysis, ETL and tuning activities. I am also a co-organizer of Snowflake Meetup Group Poland and a speaker at international conferences (DOAG, Oracle Open World, APEX World). I am co-founder and developer of Oracle-Snowflake Connector. Visit dataconsulting.pl website
This entry was posted in Oracle APEX Advanced and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply