Kurs Oracle APEX online: Pierwsza przykładowa aplikacja APEX. Przegląd dostępnych kontrolek i funkcjonalności.

W poprzedniej części kursu skonfigurowaliśmy poprawnie środowisko pracy, utworzyliśmy workspace i nadaliśmy użytkownikowi odpowiednie uprawnienia. Teraz z tego skorzystamy i utworzymy naszą pierwszą, przykładową aplikację Oracle APEX, a następnie zobaczymy jakie możliwości udostępnia nam to narzędzie. Poznamy zatem kilka kontrolek oraz zobaczymy różne rodzaje wykresów jakie mamy do dyspozycji. Przekonamy się również jak raport interaktywny umożliwia nam pracę z danymi, ich edycję, filtrowanie, grupowanie, agregacje i wizualizację w formie graficznej.

Tworzenie pierwszej aplikacji w Oracle APEX

Stwórzmy pierwszą aplikację aby zobaczyć skromną próbkę możliwości jaką daje Oracle APEX. Klikamy “Create”.

Wybieramy “Sample Applications” i klikamy “Next”

Obok “Sample Database Application” klikamy “Install”. W ten sposób utworzymy w workspace przykładową aplikację jaką dostarcza Oracle, by zapoznać się z możliwościami jakie niesie APEX

Wybieramy schemat HR i klikamy “Next”. W ten sposób mówimy, że tabele i inne obiekty, z których będzie korzystać tworzona aplikacja, zostaną utworzone na schemacie HR.

Dostajemy komunikat finalny.

Jeśli zamiast powyższego tekstu widzimy komunikat o błędzie (i nie ma przycisku “Install”) to prawdopodobnie nie nadaliśmy użytkownikowi HR odpowiednich uprawnień.

Klikamy “Install”. Aplikacja zostaje utworzona.

Naszym oczom ukazuje się widok edycji aplikacji. Uruchamiamy ją klikając na “Run Application”

Uruchamiamy pierwszą aplikację Oracle APEX

Okienko logowania będzie pierwszym, które zobaczą jego użytkownicy. Wpisujemy login: demo, oraz hasło hr (pisane małymi literami). Po kliknięciu “Login” naszym oczom ukaże się uruchomiona, nasza pierwsza aplikacja.

Nasza aplikacja to system zarządzania sklepem, umożliwiający wprowadzanie, edycję i przeglądanie zamówień klientów, edycję klientów, zarządzanie produktami, przeglądanie raportów sprzedaży i prowadzenie analizy biznesowej na podstawie zebranych danych w oparciu o zestaw przykładowych raportów i wykresów.

Przegląd funkcjonalności udostępnianych przez Oracle APEX.

Strona główna aplikacji prezentuje kilka zestawów informacji, stanowiąc dashboard, czyli zestaw najważniejszych informacji biznesowych, prezentowanych  w przystępnej formie, najczęściej zbieranych z kilku źródeł w systemie. Mamy więc:

  •  Wskaźnik prezentujący wykonanie założonej sprzedaży przez aktualnie zalogowanego sprzedawcę
  • Listę najlepszych klientów pod względem wartości zakupów
  • Listę najlepszych produktów pod względem najwyższej sprzedaży
  • Listę najlepszych dni pod względem wartości zamówień
  • Listę odsyłaczy do formularzy wprowadzania nowego zamówienia, nowego klienta i nowego produktu

Po kliknięciu na zakładkę “Customers” ukazuje nam się strona przeglądania i edycji klientów

Tabelka, którą widzimy to tzw. raport interaktywny, który umożliwia nam przeglądanie, edycję, kasowanie i dodawanie Klientów. Stworzenie takiego raportu jest dla programisty proste, wspomagane przez kreator i wymaga w zasadzie podania jedynie nazwy tabeli. Raport interaktywny umożliwia wyszukiwanie rekordów – dzięki udostępnionemu polu, oraz sortowanie i filtrowanie konkretnej kolumny po jej kliknięciu. Całą tą funkcjonalność mamy w pakiecie z Oracle APEX.

Przykładowo możemy wyszukać wszystkich Klientów, którzy mają w danych liczbę 60 i posortować rekordy po nazwie:

Potężne możliwości w raporcie interaktywnym udostępnia menu akcji. Umożliwia takie operacje jak wybór widocznych kolumn, filtrowanie rekordów, zapisanie ustawień raportu czy też ich zresetowanie.

W przypadku filtrowania danych Oracle APEX możliwe jest zarówno podanie prostego warunku na kolumnę jak i kombinowanie skomplikowanych wyrażeń logicznych.

To wszystko mamy od razu w pakiecie z Oracle APEX. Aby uzyskać takie możliwości programista musi podać właściwie tylko nazwę tabeli z danymi i całość nie trwa dłużej niż minutę jego pracy. To wszystko wspaniałe, jednak naprawdę fascynujące możliwości skrywa dopiero menu formatowania danych.

Menu to umożliwia warunkowe podświetlanie komórek w zależności od ich zawartości, definiowanie pól wyliczanych, wyliczanie zagregowanych danych – np. zliczanie sumy kolumny, lub ilości wierszy.W poniższym przykładzie podświetlone zostały informacje o klientach zaczynających się na literę L, dodano agregacje zliczającą ilość klientów, a kolumna “Liter w nazwie” wylicza długość tekstu.

Dodajmy do tego jeszcze możliwość eksportu danych


oraz prezentacji danych w postaci wykresów

I to wszystko jest dostępne dla użytkownika aplikacji właściwie bez żadnej pracy programisty!

W dalszych częściach naszego kursu “Oracle APEX online” zobaczymy jak można (ale nie trzeba) skonfigurować raport interaktywny aby np. tylko część funkcjonalności była dostępna dla użytkowników. Będziemy także zgłębiać się w dostępne opcje.

Zakładka “Products” umożliwia zarządzanie produktami, w tym podgląd rekordów w trzech trybach: widoku ikon, widoku rekordów i podgląd szczegółowych informacji – wszystkie dostępne poprzez przyciski widoczne obok menu “Actions”.

Po prawej stronie widzimy natomiast najlepiej sprzedające się produkty.

Zakładka “Orders” umożliwia zarządzanie zamówieniami.

Podczas tworzenia zamówienia można posłużyć się listą wyboru już istniejących w bazie Klientów (lub ewentualnie wprowadzić nowego).

Ostatnią zakładką naszej pierwszej aplikacji Oracle APEX są raporty czyli seria wizualizacji graficznych danych zapisanych w bazie. Mamy więc wykresy różnego typu

A także kontrolki takie jak kalendarz

Mapa

Czy drzewo

Zachęcam do poklikania po tych kontrolkach, w celu zapoznania się ze sposobem ich działania. Jest on dość intuicyjny, więc nie powinno być trudności. Pamiętajmy – Oracle APEX ma te kontrolki dostępne dla programisty do wykorzystania od zaraz, a ilość pracy potrzebna do ich uruchomienia (o czym przekonamy się w kolejnych częściach kursu) jest minimalna.

Jak widzimy po tym szybkim przeglądzie możliwości jakie udostępnia Oracle APEX, mamy do dyspozycji szereg potężnych kontrolek, wykresów i gotowych funkcjonalności. W kolejnych odcinkach naszego kursu Oracle APEX online będziemy po kolei poznawać i odkrywać te, bogate możliwości, z punktu widzenia programisty.

About Przemysław Kantyka

LinkedIn Profile I am a Consultant with 15 years of professional experience in Forms, Oracle, PL/SQL and APEX. I am a participant in the Oracle ACE program. As a Snowflake Data Engineer, I also work with data warehouse systems and perform analysis, ETL and tuning activities. I am also a co-organizer of Snowflake Meetup Group Poland and a speaker at international conferences (DOAG, Oracle Open World, APEX World). I am co-founder and developer of Oracle-Snowflake Connector. Visit dataconsulting.pl website
This entry was posted in Oracle APEX Fundamentals and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply