Free course SQL online (in Polish)

Darmowy kurs SQL online – Oracle. Wstęp

Celem tego kursu jest zaprezentowanie wiedzy dotyczącej SQL w bazie Oracle oraz przećwiczenie jej na przykładach. Kurs ma dostarczyć wiedzy, która umożliwi swobodne pisanie zapytań SELECT i nie tylko SELECT 🙂

Kurs skupia się na przykładach – bez nadmiarowej teorii.

Zaczniemy od przygotowania środowiska niezbędnego do wykonywania ćwiczeń.

Kurs Oracle SQL online. Przygotowanie środowiska do ćwiczeń

Kurs Oracle SQL online. Pierwsza zapytania SELECT

Kurs Oracle SQL online. Limitowanie rekordów

Kurs Oracle SQL online. Sortowanie rekordów

Kurs Oracle SQL online. Funkcje wbudowane

Kurs Oracle SQL online. Obsługa dat

Kurs Oracle SQL online. Funkcje agregujące

Kurs Oracle SQL online. Grupowanie

Kurs Oracle SQL online. Złączenia, czyli JOINy

Kurs Oracle SQL online. Podzapytania – pierwsze starcie

Wkrótce w kursie gdzie jeszcze można stosować podzapytania, klauzula WITH.:)

Kolejne lekcje będą pojawiały się tutaj niebawem