Monthly Archives: February 2012

Bazy danych Oracle – ROWNUM i problemy

O czym? Jak wybrać n rekordów z tabeli, czyli do czego można użyć ROWNUM. W tym poście pokażę również na jakie problemy możemy napotkać korzystając z ROWNUM.

Posted in Oracle SQL Podstawy | Tagged , , | Leave a comment

Parsowanie argumentów w skrypcie

W tym poście, chciałbym poruszyć odwieczny temat argumentów przekazywanych do skryptów. Każdy admin w swojej karierze “popełnia” parę skryptów ułatwiających mu pracę. Niektóre z nich zaczynają żyć własnym życiem i rozpowszechniane są wśród innych adminów… I tu pojawia się temat… … Continue reading

Posted in Oracle DBA Basic | 1 Comment

EXPDP/IMPDP CONSTRAINTS W trybie DATA_ONLY

Witam drogich zainteresowanych, ostatnio natknałem się na dość oczywisty, choć dopiero po przemyśleniu , przypadek. Zgodnie z procedurą dodawania węzła do Multi-Master Replication w pierwszym kroku miałem za zadanie odtworzyć strukturę obiektów które będą replikowane. Do tego celu , pomyślałem … Continue reading

Posted in Oracle DBA Advanced | Leave a comment

Standby Database w trybie Read Only

Często pada pytanie, jak zachowa się baza standby otworzona w trybie READ ONLY. Jakie mamy zabezpieczenie danych z bazy Primary ? Sprawa jest ogólnie prosta … Do wersji 9i, gdy proces recovery był zatrzymany, przesyłane redo-dane były odrzucane. Informację o … Continue reading

Posted in Oracle DBA Advanced | Leave a comment

Bazy danych Oracle – suma narastająca w SQL

O czym Jak zrobić sumę narastającą bezpośrednio w języku SQL. Funkcja SUM, analityczna (okienkowa) – jej zapis i składnia oraz efekty użycia.

Posted in Oracle SQL Zaawansowany, SQL | Tagged , | Leave a comment

Bazy danych Oracle – klauzula CONTINUE

O czym O klauzuli dodanej w Oracle 11g – służącej do przejścia do kolejnej iteracji CONTINUE Klauzula CONTINUE – służy do przejścia do kolejnej iteracji w pętli. BEGIN    FOR licznik IN 1..5 LOOP       CONTINUE WHEN Mod(licznik,2)=0;       Dbms_Output.put_line(licznik); … Continue reading

Posted in PL/SQL Podstawy | Tagged , | Leave a comment

Bazy danych Oracle – nowości w wyzwalaczach w 11g

O czym O nowości w Oracle 11g, która daje możliwość określenia kolejności wykonywania w ramach tego samego punktu wywołania.  Wyzwalacze w Oracle 11g W Oracle 10g wymuszenie określonej kolejności (w ramach tego samego punkty wywołania) wymagało połączenia wyzwalaczy. CREATE TABLE … Continue reading

Posted in PL/SQL, PL/SQL Podstawy | Tagged , , | Leave a comment

Oracle Database Gateways

O czym Jeśli stajesz przed koniecznością połączenia danych z różnych źródeł, potrzebujesz zmigrować informacje, dokonać operacji ETL pomiędzy bazami różnych producentów bądź po prostu zaimportować dane np. z Excela, DB2 czy MySQL do Oracle to Transparent Database Gateways są stworzone … Continue reading

Posted in Oracle, Oracle DBA Advanced, Oracle SQL | Tagged , , , , | Leave a comment