Standby Database w trybie Read Only

Często pada pytanie, jak zachowa się baza standby otworzona w trybie READ ONLY. Jakie mamy zabezpieczenie danych z bazy Primary ?
Sprawa jest ogólnie prosta …

Do wersji 9i, gdy proces recovery był zatrzymany, przesyłane redo-dane były odrzucane.
Informację o tym można znaleźć w alert logu.
Od wersji 10g, sytuacja wygląda zgoła innaczej. Baza standby może być otwarta w trybie do odczytu, proces recovery może być unieruchomiony,
jednak nawet wtedy redo-dane są zapisywane do standby logów (oczywiście po stronie standby).

Po przepełnieniu standby loga lub wymuszeniu przełączenia po stronie primary, taki standby log jest archiwizowany.
Aby zaaplikować dane składowane po stronie standby wystarcza uruchomienie trybu recovery:
SQL> Alter database recover managed standby database using current logfile;
aby dane we wcześniej zarchiwizowanych logach zostały zaaplikowane.

This entry was posted in Oracle DBA Advanced. Bookmark the permalink.

Leave a Reply