Oracle Database Gateways

O czym

Jeśli stajesz przed koniecznością połączenia danych z różnych źródeł, potrzebujesz zmigrować informacje, dokonać operacji ETL pomiędzy bazami różnych producentów bądź po prostu zaimportować dane np. z Excela, DB2 czy MySQL do Oracle to Transparent Database Gateways są stworzone właśnie dla Ciebie. Dzięki nim w prosty sposób będziesz mógł zintegrować dane z wielu źródeł, a nawet złączyć je w pojedynczym zapytaniu SQL. Modyfikacja danych w arkuszu Excel z poziomu SQL’a? Zastosowanie grupowania do danych z pliku CSV? Import danych z DB2? Dla Oracle’a żaden problem.

W poniższym artykuje podepniemy arkusz Excel’a do Oracle’a i będziemy go czytać i modyfikować z poziomu SQL’a. Czytaj więcej na Dane z MySQL, DB2, MSSQL, dBase widoczne w Oracle

About Przemysław Kantyka

LinkedIn Profile I am a Consultant with 15 years of professional experience in Forms, Oracle, PL/SQL and APEX. I am a participant in the Oracle ACE program. As a Snowflake Data Engineer, I also work with data warehouse systems and perform analysis, ETL and tuning activities. I am also a co-organizer of Snowflake Meetup Group Poland and a speaker at international conferences (DOAG, Oracle Open World, APEX World). I am co-founder and developer of Oracle-Snowflake Connector. Visit dataconsulting.pl website
This entry was posted in Oracle, Oracle DBA Advanced, Oracle SQL and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply