Bazy danych Oracle – klauzula CONTINUE

O czym

O klauzuli dodanej w Oracle 11g – służącej do przejścia do kolejnej iteracji

CONTINUE

Klauzula CONTINUE – służy do przejścia do kolejnej iteracji w pętli.

BEGIN    
 FOR licznik IN 1..5 LOOP       
 CONTINUE WHEN Mod(licznik,2)=0;       
 Dbms_Output.put_line(licznik);    
 END LOOP; 
END; 

W powyższym przykładzie w przypadku, gdy licznik będzie podzielny bez reszty przez 2 pętle przejdzie od razu do kolejnej iteracji.

This entry was posted in PL/SQL Podstawy and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply