Bazy danych Oracle – klauzula CONTINUE

O czym

O klauzuli dodanej w Oracle 11g – służącej do przejścia do kolejnej iteracji

CONTINUE

Klauzula CONTINUE – służy do przejścia do kolejnej iteracji w pętli.

BEGIN    
 FOR licznik IN 1..5 LOOP       
 CONTINUE WHEN Mod(licznik,2)=0;       
 Dbms_Output.put_line(licznik);    
 END LOOP; 
END; 

W powyższym przykładzie w przypadku, gdy licznik będzie podzielny bez reszty przez 2 pętle przejdzie od razu do kolejnej iteracji.

About Rafal Stryjek

My LinkedIn profile. Passionate about data. Data Warehousing Expert. Snowflake Data SuperHero & Oracle ACE Associate Alumni. International conferences Speaker: Snowflake Build Summit-BUILD.local 2021, Oracle Open World, DOAG, UKOUG, APEX World,.. Visit dataconsulting.pl website!
This entry was posted in PL/SQL Podstawy and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply