Usunięcie zawieszonego backupu automatycznego z Enterprise Manager’a

Jeśli ktoś używa automatycznym backupów zestawianych z poziomu Enterprise Manager’a sam prosi się o kłopoty 🙂 Mówię tu głównie o słabym panowaniu nad możliwością odtworzenia do zadanego czasu, lokalizacją backupu, zajętość itp. Ogólnie są to znane niedogodności.. Jednak do tego wszystkiego dochodzi problem , który potrafi się powtarzać, że po prostu JOB odpowiedzialny za uruchomienie takiego backupu potrafi się “zawiesić”, np. podczas przeprowadzanego upgradu bazy danych.

Teoretycznie, jest to JOB scheduler’a wykorzystujący te same mechanizmy, ale jak to często bywa nie do końca … 🙂
.
Główną różnicą jest to, że nie można go zobaczyć w widoku DBA_SCHEDULER. Aby zebrać informacje o nim, niezbędne jest uzycie tabeli SYSMAN.MGMT_JOB. Jest to zgodne z teorią nie mieszania JOBów użytkownika z wewnętrznymi JOBami EM.
Select * from SYSMAN.MGMT_JOB;

Po odpytaniu widoku, zobaczymy w nim JOB o nazwie podobnej do ‘BACKUP_<SID>_<SOMEID>’.

W prawidłowej identyfikacji pomocna jest również kolumna opisu (description). Aby usunąć taki job , wykonaj komendy podając jako argumenty rezultat z powyższego zapytania:

begin

sysman.mgmt_jobs.stop_all_executions(‘BACKUP_DDS_000067′,’SYS’);
sysman.mgmt_jobs.delete_job(‘BACKUP_DDS_000067′,’SYS’);
end;
/
commit;

This entry was posted in Oracle DBA Basic and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply