Oracle Database Gateways

O czym

Jeśli stajesz przed koniecznością połączenia danych z różnych źródeł, potrzebujesz zmigrować informacje, dokonać operacji ETL pomiędzy bazami różnych producentów bądź po prostu zaimportować dane np. z Excela, DB2 czy MySQL do Oracle to Transparent Database Gateways są stworzone właśnie dla Ciebie. Dzięki nim w prosty sposób będziesz mógł zintegrować dane z wielu źródeł, a nawet złączyć je w pojedynczym zapytaniu SQL. Modyfikacja danych w arkuszu Excel z poziomu SQL’a? Zastosowanie grupowania do danych z pliku CSV? Import danych z DB2? Dla Oracle’a żaden problem.

W poniższym artykuje podepniemy arkusz Excel’a do Oracle’a i będziemy go czytać i modyfikować z poziomu SQL’a. Czytaj więcej na Dane z MySQL, DB2, MSSQL, dBase widoczne w Oracle

About Przemysław Kantyka

:)
This entry was posted in Oracle, Oracle DBA Advanced, Oracle SQL and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply