Instalacja APEX 5 na Oracle 11g XE na Windows

1. Wchodzimy na stronę

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/downloads/index.html

i pobieramy aktualna wersje APEX. W momencie redagowania tego posta jest to wersja 5.0.3

oracle_apex5_download

oracle_apex5_download_2

 

2. Sciągnięty plik apex_5.0.3_en.zip kopiujemy na dysk C:\ oraz rozpakowujemy pliki. Uruchamiamy CMD i przechodzimy do katalogu apex (w naszym przypadku C:\apex_5.0.3_en\apex)

cd C:\apex_5.0.3_en\apex

Z tego poziomu uruchamiamy SQLPLUS’a. (wazne: nie uruchamiamy SQLPLUS’a przed ustawieniem się w katalogu apex)

sqlplus

3. Logujemy się na użytkownika SYS z opcją AS SYSDBA

sqlplus_logon

4. Uruchamiamy instalację APEX poleceniem

@apexins.sql sysaux sysaux temp /i/

install_finish

5. Po udanej instalacji sprawdzamy wersję APEX poleceniem

select version from sys.dba_registry where comp_id = ‘APEX’;

check_apex_version

6. Konfiguracja APEX. Ustawienie hasła administratora.
Ponownie ustawiamy się w katalogu apex i logujemy się do sqlplus (patrz pkt. 2) i uruchamiamy skrypt

@apxchpwd.sql

Pamiętajmy o regułach przy nadawaniu hasła:

Password must contain at least 6 characters.
Password must contain at least one numeric character (0123456789).
Password must contain at least one punctuation character(!”#$%&()“*+,-/:;?_).
Password must contain at least one upper-case alphabetic character.
Password must not contain username.

change_admin_pwd

7.  Następnie wykonujemy polecenie

@apex_epg_config.sql C:\apex_5.0.3_en

load_images

8. Kolejnym krokiem jest odblokowanie usera anonymous

alter user anonymous account unlock;

Po wykonaniu wszystkich kroków możemy się zalogować do APEX 5
http://localhost:8080/apex/

login_internal

 

This entry was posted in Oracle APEX, Oracle APEX Advanced and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply