Jak przygotować diagram ERD dla bazy danych w Oracle

Witam 🙂

Dzisiaj o tym jak przygotować diagram ERD w oparciu o bazę danych w Oracle Database.

1. W pierwszym kroku należy pobrać Oracle Data Modeler:  http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/downloads/index.html

Jeśli korzystamy z systemu Windows x64 proponuję wybrać plik: Windows 64-bit with JDK included

2. Po pobraniu wypakowujemy zawartość pliku – nie jest wymagana instalacja 🙂

3. Po uruchomieniu aplikacji wybieramy Import -> Data Dictionary

Oracle Data Modeler - Import

Oracle Data Modeler – Import

4. Następnie klikamy Add – w celu dodawania nowego połączenia. Konfigurujemy: nazwa połączenia, użytkownik, hasło. Warto kliknąć Test dla sprawdzenia poprawności połączenia. Warto zapisać połączenie przy użyciu Save – łączymy się przy użyciu Connect.

Oracle Data Modeler - połączenie

Oracle Data Modeler – połączenie

5. Wrócimy do okna kreatora importu. Klikamy na nazwę połączenia oraz klikamy Test Connection. Powinniśmy zobaczyć okno informujące o sukcesie :). Następnie klikamy Next.

Oracle Data Modeler - połączenie - kreator

Oracle Data Modeler – połączenie – kreator

6. W kolejnym kroku wybieramy elementy do importu – z listy proponuję wybrać tabele oraz widoki, które chcemy zobaczyć na diagramie.

Oracle Data Modeler - wybór elementów

Oracle Data Modeler – wybór elementów

7. Klikamy Next. Zostanie dokonany import. Pojawi się okno View Log z podsumowaniem informacji o imporcie. Klikamy Close. Możemy cieszyć się naszym własnym diagramem ERD 🙂

Oracle Data Modeler - po Imporcie

Oracle Data Modeler – po Imporcie

8. W przypadku, gdy chcemy sprawdzić na jakich kolumnach występuje połączenie – klikamy na interesującą nas strzałkę. Otworzy się okno ze szczegółami:

Oracle Data Modeler - szczegóły

Oracle Data Modeler – szczegóły

Dziękuję za uwagę 🙂

This entry was posted in Oracle, Oracle SQL, Oracle SQL Zaawansowany, SQL and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply