Instalacja sterownika ODBC dla Oracle 11g w Windows 7

Instalacja sterownika ODBC w systemie Windows 7 nastręcza pewne trudności, ale nie jest zbyt trudna.Trzeba jednak zwracać uwagę na detale ponieważ komunikaty o błędach często nie informują o prawdziwej przyczynie ewentualnych problemów. Tu znajdziesz instrukcję krok po kroku.

Zaczynamy od pobrania odpowiednich plików spod adresu: http://www.oracle.com/technetwork/topics/winx64soft-089540.html

Pobieramy:

  • instantclient-basic-windows.x64-11.2.0.3.0.zip
  • instantclient-odbc-windows.x64-11.2.0.3.0.zip

Oba pliki wypakowujemy do TEGO SAMEGO katalogu np. C:\Oracle\instantclient11_2\

Katalog ten dodajemy do zmiennych środowiskowych (Panel sterowania -> System -> Zaawansowane ustawienia systemu -> Zmienne środowiskowe -> Zmienne systemowe

Do zmiennej PATH dopisujemy na końcu:

;C:\Oracle\instantclient11_2\

Dodajemy również zmienną TNS_ADMIN z wartością wskazującą na ścieżkę do pliku tnsnames.ora w naszym systemie (u mnie dla systemu Oracle 11gXE jest to D:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\network\ADMIN)

Następnie potwierdzamy zmiany i uruchamiamy jako administrator Menu Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria -> Wiersz polecenia (klikamy na tą pozycję prawym klawiszem i wybieramy opcję “Uruchom jako administrator”

W nowo otwartej linii poleceń wpisujemy:

cd C:\Oracle\instantclient11_2\

(lub inna ścieżka odpowiadająca naszemu przypadkowi), a następnie

odbc_install.exe

co powinno nam zwrócić komunikat:

Oracle ODBC Driver is installed successfully.

To oznacza, że możemy przystąpić do konfiguracji połączenia: Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Źródła danych (ODBC) -> Zakładka systemowe DSN -> Dodaj

Na liście wybieramy Oracle in instantclient_11_2 i przycisk “Zakończ”, a następnie w okienku konfiguracji:

Data Source Name: dowolna nazwa jaka będzie widoczna np. w Excel’u
Description: dowolny opis
TNS Service Name: nazwa naszego połączenia w pliku tnsnames.ora, u mnie “XE”
User ID: zostawiamy puste

Klikamy przycisk “Test Connection” i wpisujemy nazwę użytkownika i hasło do bazy danych. Powinno pojawić się potwierdzenie “Connection successful” co potwierdzamy przyciskiem OK i następnie jeszcze raz OK, żeby zapisać definicję połączenia i jeszcze raz OK, żeby zamknąć okienko konfiguracji połączeń ODBC.

Od tej pory możemy korzystać z tego połączenia w Excel i innych narzędziach umożliwiających korzystanie ze sterownika ODBC.

 

About Przemysław Kantyka

LinkedIn Profile I am a Consultant with 15 years of professional experience in Forms, Oracle, PL/SQL and APEX. I am a participant in the Oracle ACE program. As a Snowflake Data Engineer, I also work with data warehouse systems and perform analysis, ETL and tuning activities. I am also a co-organizer of Snowflake Meetup Group Poland and a speaker at international conferences (DOAG, Oracle Open World, APEX World). I am co-founder and developer of Oracle-Snowflake Connector. Visit dataconsulting.pl website
This entry was posted in Oracle, Oracle DBA, Oracle DBA Advanced and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply