Eksport i import (deployment) aplikacji Oracle APEX

Ostatnio na szkoleniu otrzymałem pytanie w jaki sposób przenosić aplikacje z jednego środowiska (deweloperskiego) do drugiego (produkcyjnego) – innymi słowy jak wykonać eksport/import (bądź deployment) aplikacji Oracle APEX. W wersji 4 APEXąa jest to dość proste, nawet pomiędzy systemami na różnych bazach danych, z różnymi wersjami APEX’a. W przykładzie poniżej został wykonany eksport na wersji 4.0.2.00.08 a import do 4.1.1.00.23. Chcesz wiedzieć jak to zrobić?

W aplikacji którą chcemy wyeksportować klikamy pole Export/Import

Następnie klikamy Export

W kolejnym oknie możemy ustawić format znaków końca linii (unix’owy lub windows’owy) – pamiętajmy bowiem, że w wyniku eksportu powstanie skrypt SQL, możliwy do uruchomienia np. w SQL*Plus (ale nie należy tego robić, z uwagi na to, że Import z poziomu Oracle APEX udostępnia dodatkową konfigurację procesu importu). Ponadto możemy ustawić nadpisanie właściciela, określić, że docelowa aplikacja nie może być edytowana, a jedynie uruchamiana, oraz włączyć możliwość debuggowania. Ponadto możemy określić, czy eksportowana jest jedynie warstwa APEX’owa aplikacji czy również obiekty które są przez nią wykorzystywane (supporting objects). W przypadku eksportu samodzielnej aplikacji w środowisku docelowym musi istnieć identyczna struktura obiektów bazodanowych. Następnie klikamy Export Application

Wygenerowany plik zapisujemy na dysku, a następnie w środowisku docelowym w Application Builder wybieramy przycisk Import

Klikamy przycisk “Przeglądaj” w celu wybrania pliku z wyeksportowaną aplikacją

a następnie przycisk Next

W kolejnym okienku otrzymujemy informacje, że plik został wgrany na serwer. Trzeba go jednak jeszcze uruchomić. Klikamy zatem Next

A następnie określamy opcje importu takie jak: schemat który wykorzystywany jest na docelowej bazie danych, możliwość edycji aplikacji, sposób określania ID dla aplikacji. Odnośnie ostatniej opcji warto wspomnieć o opcji ręcznego nadawania ID po to, aby odsyłacze do aplikacji (np. zapisane w Ulubionych, w przeglądarkach użytkowników) się nie zmieniły. Jeśli jednak chcemy wybrać tą opcję, należy skasować poprzednio wykorzystywaną wersję aplikacji przed rozpoczęciem importu.Klikamy Install

Oracle APEX chwilę pomyśli

a następnie pozwoli uruchomić właśnie zaimportowaną aplikację.

About Przemysław Kantyka

LinkedIn Profile I am a Consultant with 15 years of professional experience in Forms, Oracle, PL/SQL and APEX. I am a participant in the Oracle ACE program. As a Snowflake Data Engineer, I also work with data warehouse systems and perform analysis, ETL and tuning activities. I am also a co-organizer of Snowflake Meetup Group Poland and a speaker at international conferences (DOAG, Oracle Open World, APEX World). I am co-founder and developer of Oracle-Snowflake Connector. Visit dataconsulting.pl website
This entry was posted in Oracle APEX Fundamentals and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply