Tabele przestawne (pivot queries) w Oracle 10g i 11g – zamiana wierszy na kolumny

Tabele przestawne to temat szeroko znany z Excela lub OpenOffice’a (Pilot danych), który sprowadza się do tego, aby dane widziane w formie ciągu wierszy zaprezentować w formie bardziej zwartej – tak aby zarówno w wierszach, jak i kolumnach znajdowały się interesujące nas wartości wymiarów, a na ich przecięciu wartość interesującej nas miary.
W najprostszym przypadku ich idea sprowadza się do zamiany

NUM KAT
1 a
1 b
1 c
2 k
3 j
3 a

Na:

NUM  a  b  c  k  j
1   1  1  1  0  0
2   0  0  0  1  1
3   1  0  0  0  1

Tutaj wartościami w sekcji wierszy są NUM, wartościami w sekcji kolumn KAT, a wartością mierzoną COUNT(*).

Spotyka się również pewne odmiany problemu – np. uzyskanie w efekcie:

NUM kol1 kol2 kol3
1  a  b  c
2  k
3  j  a

Ten przypadek omawiam na końcu.

Klasyczne tabele przestawne

Najpierw zajmiemy się przypadkiem częstszym, a więc tym pierwszym. Uzyskanie wyniku w 10g można zrealizować tak:

SELECT num, 
    COUNT(CASE WHEN KAT = 'a' THEN KAT ELSE NULL END) as "a",
    COUNT(CASE WHEN KAT = 'b' THEN KAT ELSE NULL END) as "b",
    COUNT(CASE WHEN KAT = 'c' THEN KAT ELSE NULL END) as "c",
    COUNT(CASE WHEN KAT = 'k' THEN KAT ELSE NULL END) as "k",
    COUNT(CASE WHEN KAT = 'j' THEN KAT ELSE NULL END) as "j"
FROM tabela
GROUP BY num; 

Postępujemy zatem wg. schematu:

SELECT [LISTA KOLUMN W SEKCJI WIERSZY], 
    [FUNKCJA](CASE WHEN [KOLUMNA SEKCJI KOLUMN] = [WARTOSC DLA KOLUMNY] THEN [KOLUMNA SEKCJI KOLUMN] ELSE NULL END) as [NAZWA KOLUMNY W SEKCJI KOLUMN],
    ...
FROM tabela
GROUP BY [LISTA KOLUMN W SEKCJI WIERSZY]; 

W Oracle 11g dodano składnie PIVOT:

SELECT ...
FROM  ...
PIVOT
  ( pivot_clause
   pivot_for_clause
   pivot_in_clause )
WHERE ...

pivot_clause to funkcja wyliczająca (u nas COUNT(*))
pivot_for_clause to kolumna sekcji kolumn (u nas KAT)
pivot_in_clause to lista wartości do sekcji kolumn (u nas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘k’, j’)

Klauzula pivot nie informuje o tym wprost, ale do sekcji wierszy trafią wszystkie kolumny pierwotnego zapytania nie wymienione w nawiasach po słowie PIVOT Jeśli zatem w tabeli jest więcej kolumn niż te, które aktualnie chcemy analizować trzeba je ograniczyć stosując WITH (najczęstsza forma stosowania PIVOT w 11g):

WITH dane AS (SELECT kol1, kol2, kol3 FROM tabela)
SELECT ...
FROM  dane
PIVOT
  ( pivot_clause
   pivot_for_clause
   pivot_in_clause )
WHERE ...

A więc w naszym przypadku:

WITH dane AS (SELECT NUM, KAT FROM tabela)
SELECT *
FROM  dane
PIVOT
  ( COUNT(*)
   FOR KAT
   IN ('a', 'b', 'c', 'j', 'k' )
)

Problemem w obu przypadkach jest konieczność znajomości listy wartości jakie trafią do sekcji kolumn. Da się ten problem obejść, ale nie zwyczajnym zapytaniem SQL.

Wymagania specjalne

Zamiana tego:

NUM KAT
1 a
1 b
1 c
2 k
3 j
3 a

Na:

NUM kol1 kol2 kol3
1  a  b  c
2  k
3  j  a

wymaga komentarza. Otóż tutaj mamy do czynienia z pewnym klasycznym przypadkiem w którym problem nie jest relacyjny (z punktu widzenia teorii baz danych), bowiem to, że kol1 dla wartości 1 to a a kol2 to b wynika z kolejności danych wejściowych. Unikamy jak ognia takich przypadków, bo w praktyce rodzą błędy bardzo trudne do wykrycia. Da się jednak wymusić i takie zachowanie w Oracle. Po pierwsze numerujemy sobie wiersze:

SELECT NUM, KAT, Row_Number() over (PARTITION BY NUM ORDER BY KAT) FROM tabela;

a następnie trochę modyfikujemy sposób uzyskania wyniku z 10g:

WITH dane AS (SELECT NUM, KAT, Row_Number() over (PARTITION BY NUM ORDER BY KAT) as rn FROM v)
SELECT NUM,
    MIN(CASE WHEN RN = 1 THEN KAT END),
    MIN(CASE WHEN RN = 2 THEN KAT END),
    MIN(CASE WHEN RN = 3 THEN KAT END),
    MIN(CASE WHEN RN = 4 THEN KAT END),
    MIN(CASE WHEN RN = 5 THEN KAT END),
    MIN(CASE WHEN RN = 6 THEN KAT END),
    MIN(CASE WHEN RN = 7 THEN KAT END),
    MIN(CASE WHEN RN = 8 THEN KAT END),
    MIN(CASE WHEN RN = 9 THEN KAT END)
FROM dane
GROUP BY NUM;

Niestety nadal musimy znać liczbę kolumn w wyniku – tutaj założyliśmy, że będzie ich 9. Funkcja MIN użyta w zapytaniu, może zostać zamieniona ma MAX – nie ma to znaczenia gdyż nie będzie 2 wartości o takim samym RN i NUM.

About Przemysław Kantyka

LinkedIn Profile I am a Consultant with 15 years of professional experience in Forms, Oracle, PL/SQL and APEX. I am a participant in the Oracle ACE program. As a Snowflake Data Engineer, I also work with data warehouse systems and perform analysis, ETL and tuning activities. I am also a co-organizer of Snowflake Meetup Group Poland and a speaker at international conferences (DOAG, Oracle Open World, APEX World). I am co-founder and developer of Oracle-Snowflake Connector. Visit dataconsulting.pl website
This entry was posted in Oracle SQL Zaawansowany, SQL and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply