Aplikacja Oracle APEX bez logowania

Konieczność logowania w aplikacji Oracle APEX nie zawsze jest pożądaną cechą. Część aplikacji powinna być dostępna publicznie bez wyświetlania użytkownikowi pól do wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Da się to uzyskać bardzo prosto. Aby aplikacja Oracle APEX była dostępna bez strony logowania zmieniamy jej schemat uwierzytelniania, czyli metodę wykorzystywaną do rozpoznania kto korzysta z aplikacji. W tym celu wchodzimy w “Edit Application Properties” -> Security -> Define Authentication Schemes. Klikamy przycisk Create i zaznaczamy pole wyboru “Based on a pre-configured scheme from the gallery”. Wpisujemy dowolną nazwę i wybieramy “No authentication (using DAD)”

i klikamy Create. Na wyświetlonej liście pojawi się nowy schemat uwierzytelniania oznaczony jako bieżący

Od tej pory można korzystać ze wszystkich stron wchodzących w skład aplikacji bez logowania. Działający przykład http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=15105:1:1122340648336501:::::

 

About Przemysław Kantyka

LinkedIn Profile I am a Consultant with 15 years of professional experience in Forms, Oracle, PL/SQL and APEX. I am a participant in the Oracle ACE program. As a Snowflake Data Engineer, I also work with data warehouse systems and perform analysis, ETL and tuning activities. I am also a co-organizer of Snowflake Meetup Group Poland and a speaker at international conferences (DOAG, Oracle Open World, APEX World). I am co-founder and developer of Oracle-Snowflake Connector. Visit dataconsulting.pl website
This entry was posted in Oracle APEX Advanced. Bookmark the permalink.

Leave a Reply