About (in Polish)

Blog umożliwia dzielenie się ekspercką wiedzą, jaką dysponują ludzie tworzący firmę Database Consulting, z szerokim gronem odbiorców. W zamierzeniu ma być zbiorem ciekawych informacji na temat baz danych, Oracle’a, APEX’a, MSSQL’a, PostgreSQL’a i MySQL’a.

Wszelkie uwagi przesyłajcie na adres blog@dataconsulting.pl

Więcej na temat firmy Database Consulting, oferowanych przez nas szkoleń i innych usług znajdziecie pod adresem http://dataconsulting.pl/